Etiqueta: Messi

Reflexions sobre el treball de ciències socials

Exposo aquí algunes consideracions sobre el treball de ciències socials, ara que ja hem acabat. Sobre el procés del treball, és a dir, sobre com hem fet el treball, voldria comentar que:  Treballar en grup és difícil i divertit alhora.…