Educació física

 

Espais de treball de l’educació física

 

La matèria d’educació física de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.

5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitats en el medi natural.

6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.

7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.

8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.

9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.

10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

 

Educació física

Deixa un comentari