Categoria: Curs 2011-2012

Arxiu del curs 2011-2012

Ciències socials a l’ESO

La matèria de ciències socials de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el…

Espai de treball

Inici de l’espai de treball dels alumnes de l’ESO. Estem en fase de proves…