Els Projectes d’àmbits del 1r trimestre

Compartim les idees en desenvolupament.

Aquest curs hem endegat els Projectes d’àmbits a secundària. Molt resumidament, es tracta de propostes de treball abordades des dels àmbits curriculars que estan vertebrades per un problema, una pregunta o una producció.

Els Projectes d’àmbits són l’evolució dels Treballs globalitzats que hem anat realitzant els darrers cursos, i d’acord a les orientacions del Departament d’Ensenyament, tenen per objectiu seguir aprofundint en el desenvolupament de les competències bàsiques, les competències dels àmbits i els continguts clau del currículum.

1r d’ESO

Sistema solar a escala (Àmbit Cientificotecnològic i Matemàtic)

El propòsit d’aquest projecte és despertar l’interès per aprendre com és l’Univers en el que vivim. Per fer-ho es proposa el repte de construir un sistema solar a escala per tot el poble. Aquest repte implica que els alumnes geolocalitzin i construeixin representacions a escala dels principals planetes del sistema solar i creant així un museu de carrer per observar la relació de mida, distància i algunes característiques principals que tindrien els planetes si el sistema solar fos el terme municipal de Castellbisbal.

Les Vinyes es vesteix de còmic (Àmbit Lingüístic)

Convidem als nostres alumnes a ser els autors d’un recull de còmics de l’Institut-Escola Les Vinyes. Per tal de poder realitzar el còmic els nois i noies analitzaran diferents tipus de còmics i cercarà informació sobre els diferents gèneres, estils, temàtiques, tipologia textual i altres recursos necessaris per elaborar un còmic. Els personatges dels còmics s’expressaran en català, castellà i anglès. 

Entre pedres, coves i foc (Àmbit Social, Artístic i Expressió)

Viatjarem al passat per descobrir com vivien els nostres avantpassats a l’època del paleolític i del neolític. El recull d’informació respecte aquestes èpoques serà clau per poder representar teatralment com era la vida i la societat, quines manifestacions culturals varen començar a desenvolupar-se i quin pes varen tenir en l’evolució de l’ésser humà. Les representacions estaran acompanyades per l’exposició d’objectes, eines i vestimenta que els alumnes hauran d’elaborar a partir de les fonts consultades durant el projecte i recollides en un portafoli de treball.

2n d’ESO

Existeix l’envàs perfecte? (Àmbit Cientificotecnològic i Matemàtic)

Una cadena de restaurants ens ha demanat que dissenyem un envàs amb unes característiques determinades per commemorar el seu cinquè aniversari. Per a tal efecte, ens dividirem en grups de treball, usarem eines i estratègies per resoldre els problemes que sorgeixin, i prototiparem, dissenyarem i construirem un envàs amb l’objectiu de correspondre els requeriments de la demanda, alhora que usarem el raonament científic per comprovar el resultat.

La volta al món (Àmbit Lingüístic)

Aquest projecte proposa l’elaboració d’un tour mundial per tal de conèixer diverses cultures, relleus, realitats polítiques i demogràfiques del món, alhora que es desenvolupen destreses lingüístiques (en català, castellà i anglès), i se’ls ajuda a ser capaços de redactar un text argumentatiu —amb la coherència, cohesió, adequació i correcció ortogràfica indispensables en qualsevol tour ofert per una agència— intervenir en exposicions orals, entendre i buscar informació rellevant a la xarxa i cenyir-se a un pressupost i a un temps real.

Marco Polo, el joc (Àmbit Social, Artístic i d’Expressió)

L’objectiu del projecte és crear un joc de preguntes i respostes que ens permetrà aprendre el context històric de Marco Polo, els llocs per on va viatjar i on va viure, les persones amb les quals es va relacionar i els descobriments que va fer. Per poder fer el joc de taula que demanem, l’alumnat haurà de redactar les preguntes i les respostes que han d’anar a cada targeta, construir un tauler de joc i, opcionalment, daus, fitxes per avançar de casella en casella i diferents materials per simular els recursos, les monedes d’or i el coneixement. Per finalitzar el projecte, cada grup jugarà amb un dels jocs que han fet els altres grups de la classe.

3r d’ESO

Els Projects d’àmbits de 3r d’ESO d’aquest primer trimestre es fan en col·laboració amb docents i estudiants de grau de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).

Espai d’experimentació (Àmbit Cientificotecnològic i Matemàtic)

Ens proposem construir objectes d’aprenentatge relacionats amb les ciències pel futur Espai d’experimentació d’educació infantil i primària. A partir de les indagacions dels nois i noies de 3r d’ESO, i de l’anàlisi de l’opinió dels nens, nenes i mestres d’educació infantil i primària, detectarem necessitats, dissenyarem objectes i activitats vinculades al currículum, i finalment els construirem al centre o al taller de construcció de l’ESCAC.

Fes el teu documental (Àmbit Lingüístic)

El nostre objectiu és que, a través de la pràctica, els nois i noies aprenguin a elaborar un documental. Per aconseguir aquest producte final partim de l’observació directa de la realitat, la manipulació d’aquesta i l’experimentació per donar un punt de vista final. Partim de la base de les diferents tipologies textuals, en aquest cas, l’alumnat se centrarà en el text argumentatiu. No oblidant que farem servir les tres llengües, català, castellà i anglès.

Narrativa audiovisual de ficció (Àmbit Social, Artístic i d’Expressió)

L’objectiu principal d’aquest projecte és elaborar un curtmetratge original de ficció sobre un tema lliure seguint les pautes cinematogràfiques bàsiques de creació d’històries basades en el esquema: creació del personatge, definició de l’objectiu i conflicte a resoldre, obstacles i resolució. Tot ell dissenyat, filmat i muntat per l’alumnat a partir del coneixement de l’elaboració del guions simples, dibuix de l’storyboard, els diferents plans, els gèneres cinematogràfics, localitzacions i les escenografies.

4t d’ESO

Play it again! (Àmbit Cientificotecnològic i Matemàtic)

El propòsit d’aquest projecte és entendre el fenomen del so, entenent perquè estimula la nostra oïda i quina relació hi ha amb el que anomenem música. Els alumnes esbrinaran la naturalesa física d’aquestes ones sonores fent ús de les matemàtiques, i amb l’ajuda de programari informàtic recrearan les notes musicals i les enregistraran fent-les sonar en forma de cançó en una aplicació mòbil. Com a producte final d’aquest projecte cada equip de treball acabarà realitzant una aplicació plenament funcional per a telèfons mòbils Android.

Parlem-ne (Àmbit Lingüístic)

Com es diu quelcom és tan o més important que què es diu. Per això, Parlem-ne! és un projecte d’oratòria que té com a finalitat millorar la competència d’expressió oral de l’alumnat. Per aconseguir-ho, aprendrem les claus per parlar millor en públic, a partir de l’anàlisi i l’elaboració de discursos, i practicarem el debat com a eina democràtica, amb l’objectiu de poder participar a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats.

Revolucions socials (Àmbit Social, Artístic i d’Expressió)

La humanitat ha avançant gràcies a petites i grans revolucions que han motivat profunds canvis en la societat. El propòsit d’aquest projecte és investigar, entendre i compartir diferents fets o revolucions socials que s’han donat al llarg de la història contemporània. El resultat del treball de cada grup es veurà reflectit en una performance teatral que sigui representativa dels procés històric escollit. En paral·lel, elaborarem una presentació que sintetitzi el coneixement per tal de compartir-lo amb la resta de grups, i durant el procés confeccionarem un diari personal de treball.