Segon dia del projecte #actesolidari2015

siriaDimarts 10, els alumnes van començar visualitzant dos vídeos. Un comparava el fet que la gent se n’anés de la ciutat de Manhattan i de Síria; si la gent se n’anés de les ciutats més “importants” es parlaria més del tema . L’altre era una explicació de  la guerra civil de Síria  mitjançant mapes i dibuixos. D’altra banda, per grups van decidir com volien exposar el tema  escollit  el  dia  anterior  (plafons,  vídeos,  imatges,  etc.)  i  van  buscar  informació.
A  mig  matí  van  separar-se per grups d’experts. Cadascun del grup  fa  una  tasca  diferent: historiadors,  productors,  recursos humans  i  relacions  públiques.  Els  historiadors  van començar  a  redactar  un  diari  sobre  les  activitats  fetes  el  dia  anterior  i  van  seguir  buscant informació.   Els   de   recursos   humans   van   planificar les actuacions que es realitzaran el dia de l’acte, els productors van  pensar  quins  materials  utilitzarien  i  on  col·locarien  cada plafó, maqueta, etc. Els de relacions públiques van crear una pàgina web i un compte de Facebook per així anar pujant el contingut. Les dues últimes hores van anar a la Plaça de l’Església, on van fer un croquis de la plaça i van prendre les mesures correctes per saber de quin espai disposaven per a col·locar  les  diferents  activitats  i  recursos  que  utilitzaran  el dia de l’acte.


Vídeo sobre Síria

[Article elaborat per l’equip de comunicació]