Avaluació del treball globalitzat “El Joc i les joguines”

L’alumnat de 1r d’ESO està acabant de tancar el Treball Globalitzat sobre el joc i les joguines. La setmana passada el professorat va entregar les notes als alumnes i les seves famílies i aquesta divendres els alumnes han avaluat les activitats realitzades, tot proposant algunes millores de cara a propers treballs globalitzats. El conjunt d’activitats realitzades a primer d’ESO, és el següent:

Visita a l’exposició de joguines antigues (Transversal)
Mapa Mental: “Joc, joguines, jugar” (Transversal)
ABP: Què tenen en comú TOTS els jocs del món? (Transversal)
Test de coneixements: “Joc, joguines, jugar” (Transversal)
Probabilitat: jocs de daus (Matemàtiques)
El sexisme a les joguines (Socials)
“El cuento” Trabajo grupal (Castellano)
Creación de un cuento (Castellano)
Construcció de joguines de cartró (Tecnologia)
Jocs en llengua anglesa: quizzes, speaking cards, all-in-one (Anglès)
Creació d’un joc de taula (Català)
El text instructiu (Català)

Els alumnes avaluant el TG

Aquesta setmana també dedicarem alguna sessió a jugar amb els jocs que han cosntruït ells mateixos a la classe de català.