Competències bàsiques, ja les tenim aquí!

Entre demà i dimecres, els nostres 59 alumnes de 4t d’ESO realitzaran les proves d’avaluació de 4t d’ESO, altrament conegudes com les “competències bàsiques” en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera (anglès) i matemàtiques. Tot i que a nivell de Catalunya és el quart any consecutiu que es fan aquestes proves, nosaltres ens estrenem!

Els quaderns de les competències bàsiques del curs passat.

Els quaderns de les competències bàsiques del curs passat.

Al llarg d’aquests dos dies, entre les 9 i les 11 del matí aproximadament, un total de 66.520 alumnes de 1.044 centres d’arreu del país (concretament de 536 centres de titularitat pública i de 508 centres concertats i privats) estarà realitzant aquestes proves, dissenyades i aplicades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció educativa i amb el suport de professors/es externs al centre que faran d’aplicadors/es i/o correctors/es.

Segons ens han indicat, a partir del 7 d’abril els centres educatius coneixerem el resultat d’aquestes proves que pretenen mesurar en quin grau l’alumnat de 4t d’ESO és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en el seu dia a dia, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

Aprofitem l’ocasió per encoratjar el nostre alumnat de 4t d’ESO! Endavant!

Informació per a les famílies

Informació per als estudiants