El treball cooperatiu a català

català

El grup cooperatiu: l’esforç de cadascú és imprescindible per afrontar l’activitat.

Aquestes últimes setmanes, a català, els alumnes de 1r hem estat treballant sobre la vocal neutra i l’auca d’una forma diferent: en grups cooperatius.

Primer, amb la vocal neutra, vam fer uns exercicis al drive, cadascú amb el seu ordinador. Per treballar la teoria vam fer grups de quatre persones. A cadascú ens van repartir  unes petites explicacions sobre la vocal neutra. Individualment ens havíem de preparar el text per poder-lo explicar després als companys/es i, posteriorment, escriure-ho en un full.

Amb l’auca vam fer una cosa semblant: per grups, vam treballar la definició i les característiques de l’auca.

Treballar de forma cooperativa la teoria és més atractiu i, sobretot, la feina de cada company/a és imprescindible per al grup en general.

Paula Blanco – 1r d’ESO