Projecte 2011 Preparació dels grups i la sortida

Aquesta setmana no farem classe i que no cal que portem llibres. La setmana passada vem fer les parelles per treballar. Tots ens vam posar molt contents. Això ho vam treballar amb la Marta, la professora de Educació Física i Anglès, a tutoria.

Al dia següent, és a dir, el dilluns 28, vam anar a la biblioteca de l’escola i, amb les parelles que havíem escollit, ens distribuïen en grups, es a dir, ajuntaven a dues parelles i feien un grup de treball.

Cadascun del grup té un rol: fotògraf, reporter, cartògraf i naturalista.

FOTÒGRAF: és l’encarregat de fer les fotos professionals de les plantes, però no fotos que surten els companys.Documenta el herbari virtual.

REPORTER: és l’encarregat de prendre les notes, documentar-les i al final fer el reportatge. També fa fotografies amb els companys treballant.

CARTÒGRAF: és l’encarregat de portar el mapa i saber orientar-lo. També porta la brúixola i ha de saber orientar el mapa, crear un itinerari i saber situar-se al mapa. També localitza totes les plantes que hem recollit

NATURALISTA: és l’encarregat de saber utilitzar les claus dicotòmiques, saber identificar una planta, una fulla…

Per la tarda, cada grup s’inventava un itinerari per anar a agafar mostres de la vegetació que hi ha a Castellbisbal. Havia de ser un lloc a prop de l’institut, havia de tenir vegetació i havíem de conèixer-lo. El meu grup va proposar el bosc de Can Galí.

Finalment, va guanyar l’itinerari del grup 9, que era l’itinerari de la riera de Can Campanyá.

El dimarts 29 vam portar: llibreta, lupa, brúixola, aigua, esmorzar, roba còmoda i alguna cosa per escriure. Vam buscar vegetació per dues zones de la riera: la humida i la seca. Abans però, vam esmorzar. Havíem de identificar com a mínim, 5 plantes i ficar-les en una bosseta.

 

Reportatge de Maithe Videla – Grup 6