Reflexions sobre el treball de ciències socials

Exposo aquí algunes consideracions sobre el treball de ciències socials, ara que ja hem acabat.

Sobre el procés del treball, és a dir, sobre com hem fet el treball, voldria comentar que:

 Treballar en grup és difícil i divertit alhora. Cal organitzar-se i repartir-se bé les feines. I, després, cal fer-te responsable de la teva part (materials, cerques, enviaments…) perquè la suma de la feina de cadascú beneficia o perjudica al conjunt del grup.

Cal planificar bé les diferents etapes per a fer un treball: elecció del tema i del producte, recerca d’informació, realització d’un esquema bàsic del contingut, nova recerca/consulta per a superar mancances, elaboració del treball i revisió final.

Sobre el resultat del treball, és a dir, sobre el q hem produït, voldria comentar que:

El treball no és la finalitat, el treball és el mitjà per aprendre. El més important no és el que hem fet, sinó el que hem aprés. La feina es pot repartir, però cadascú ha d’aprendre alguna cosa (què pot ser diferent!). Les coses apreses no es poden repartir…

El resultat del treball en grup és millor que el treball individual si tothom aporta el millor de si mateix i si compensa les mancances dels companys. Aprendre a treballar en grup també és un resultat important i ens hauria de servir per a millorar el nostre treball en equip. Els cracs guanyen partits jugant en bons equips…

 

Ostres, què bo que és treballar en un gran equip!