Presentacions en diapositives

 

Una presentació en diapositives és, bàsicament, un conjunt d’imatges i frases breus per  acompanyar una exposició oral. Les diapositives han de presentar de forma clara i visual la informació més rellevant. Per aconseguir comunicar el contingut és aconsellable seguir unes recomanacions bàsiques:

  1. Presentar una idea en cada diapositiva.
  2. Escriure un màxim de sis frases per diapositiva.
  3. Escriure un màxim de sis paraules per frase.
  4. Usar un màxim de tres colors diferents per diapositiva.
  5. Usar un màxim de dos tipus de lletra diferents per diapositiva.
  6. Usar un màxim de dues imatges per diapositiva.

Fes servir aquesta petita llista per avaluar i millorar les teves diapositives. En general tendim a posar massa coses en una sola diapositiva, millor simplificar-la i fer-ne dues, si et cal.

Aquesta presentació és un bon exemple: