Consells per la presentació de treballs

Llibres de text i exercicis

En les quatre matèries que utilitzes llibre de text (Matemàtiques, Català, Castellà i Ciències Naturals) has de tenir en compte que aquest és un instrument per a treballar, així doncs n’hauràs de tenir cura i mantenir-lo en bon estat fins el final de curs, aquesta és la condició principal per poder participar en el programa de la reutilització de llibres de text. Així doncs, has de tenir en compte que no pots respondre cap exercici al mateix llibre, ni tampoc guixar-lo. Hauràs de fer tota la feina en fulls a part que, al final del trimestre, hauràs de relligar per tal de confeccionar un dossier.

Treballs escrits

Has de treballar sempre amb fulls de paper reciclat de mida DIN-A4, o fulls quadriculats.
Has d’escriure amb bolígraf blau o negre. El llapis només l’utilitzaràs quan t’ho indiqui el professor o professora.
El bolígraf vermell serà únicament per corregir.
Has de deixar marges en els quatre costats dels fulls: uns 3,5 cm. a l’esquerra i a la part superior, i uns 2 cm. a la dreta i a la part inferior.
Si et cal, pots utilitzar una pauta.
A la part superior de cada exercici que hagis de presentar hi hauràs d’escriure el nom i cognom, el curs i grup, la data i el títol de l’exercici.
Abans de lliurar un treball cal que el repassis i comprovis que has fet bona lletra, que no té faltes d’ortografia, que està net, etc.

Dossier

En el cas d’un dossier, cal que tinguis en compte les següents normes:

 • Tots els fulls han de ser del mateix format i han d’estar correctament ordenats i numerats a la part inferior en el centre o a la dreta.
 • Haurà d’haver-hi una portada i una contraportada (un full en blanc). La portada haurà de tenir al marge inferior dret les següents dades:
  • Títol.
  • Nom i cognoms.
  • Curs, data i matèria.
 • Després de la portada hi haurà d’haver un índex (a criteri del professor/a) amb la numeració de les pàgines, i els diferents apartats, remarcant els títols i els subtítols.
 • La presentació haurà de ser amb bona lletra i els fulls polits, sense guixades ni gargots.
 • Hauràs d’evitar al màxim les faltes d’ortografia.
 • Caldrà que deixis marges tal i com t’hem explicat anteriorment.
 • Les correccions fetes a classe hauran de ser ben visibles, sempre en vermell.
 • Haurà d’estar enquadernat lateralment, o grapat (a criteri del professor/a). No l’acceptarem si els fulls estan agafats amb un clip o si estan grapats només per la part superior.
 • Caldrà que sempre presentis els dossiers en la data prevista.

Presentació de treballs

 

Si tens cap dubte, consulta els teus professors.  Bona feina!